Michel houdt fletse state of the union

Michel houdt fletse state of the union

De regering heeft tal van hervormingen op gang getrapt, waarvan de eerste resultaten volgens Michel zichtbaar worden. De eerste minister benadrukte ook dat nog nooit zo veel inkomsten uit kapitaal werden gehaald, al barstte de oppositie daarbij wel in lachen uit.

In tegenstelling tot vorig jaar, verliep de beleidsverklaring heel rustig. Michel had het vooral over de verwezenlijkingen tijdens het eerste jaar van zijn regering, veel meer dan over heikele thema's zoals de vluchtelingencrisis en de oorlog in Syrië.

«Op één jaar tijd hebben we gigantisch veel werk verzet», klopte hij zich op de borst. «Ik durf het te zeggen: we zetten een historische stap. Binnenkort is de loonkosthandicap niets meer dan een nare herinnering.» De Franstalige liberaal verwees daarbij naar de positieve aspecten van de taxshift, zoals het hogere nettoloon dat er zit aan te komen, de lagere patronale bijdragen en de specifieke maatregelen voor kmo's.

Tegelijk benadrukte Michel dat voor triomfalisme nog geen plaats is. «De Belgische economie zit vandaag op de weg van duurzame groei, maar de signalen zijn nog niet structureel genoeg.»

Vandaag wordt in de plenaire vergadering van de Kamer gedebatteerd over de beleidsverklaring. In principe krijgt Michel morgen - 48 uur na zijn state of the union - het vertrouwen voor het nieuwe politieke jaar.

 

Vanuit de oppositie hadden de reacties op de beleidsverklaring allemaal de dezelfde toon. «De regering blijft de factuur van de aangekondigde hervormingen doorschuiven naar de burger. De grote vermogens en bedrijven ontspringen andermaal de dans», klonk het.

Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir was «zeer ontgoocheld» dat de meerderheid de roep van de 100.000 betogers vorige week in de straten van Brussel niet gehoord heeft.

Volgens Kristof Calvo (Groen) zijn het niet de sterkste schouders die de lasten dragen, maar de gewone mensen en zij die het al moeilijk hebben. Hij hekelde ook dat de begrotingstabellen die premier Michel voor zijn toespraak beloofde, slechts een half blaadje bleken te beslaan.