Michel creëerde meer dan 100.000 nieuwe jobs

Michel creëerde meer dan 100.000 nieuwe jobs

‘Jobs, jobs, jobs'. Dat is het credo van premier Charles Michel (MR, foto) en zijn regering. Met meer dan 100.000 nieuwe jobs lijkt de federale regering haar belofte te zijn nagekomen. Tijdens het eerste regeringsjaar kwamen er 47.900 banen bij, tijdens het tweede 57.000.

De nieuwe banen werden in de dienstensector gecreëerd, zo'n 112.000. Daar kwamen 41.000 jobs bij die onder te brengen vallen bij de overheid ‘in brede zin': in het onderwijs en bij de overheid (2.200), in de gezondheids- en welzijnszorg (30.300) en op het vlak van cultuur (8.500). In de eerste plaats kon de privésector dus profiteren van het beleid.

De 100.000 banen zijn er een pak meer dan de 12.000 die regering-Di Rupo kon voorleggen, al werd zij wel geconfronteerd met de eurocrisis.

Toch is er voor Michel en co nog werk aan de winkel, want vergeleken met andere Europese landen is de jobgroei eerder beperkt. Daarnaast is de werkgelegenheidsgraad slechts gestegen met 0,2 procentpunt, tot 67,3%. Het doel is om 73,2% te halen tegen 2020. Dat is wel heel ambitieus, want daarvoor zijn 400.000 extra banen nodig.