Met gsm van het werk bellen naar horoscooplijn mag niet

Met gsm van het werk bellen naar horoscooplijn mag niet

Een rechter heeft in beroep geoordeeld dat een werknemer van wie de gsm-kosten door de werkgever betaald werden, niet zomaar naar horoscooplijnen mocht bellen.

Het abonnement van de vrouw werd betaald door de werkgever. Hoewel er geen duidelijke afspraken waren over privégebruik van de gsm, oordeelde het hof van beroep dat de werknemer het privégebruik te goeder trouw moest uitoefenen. Dat was niet het geval, wat volgens het hof inderdaad een zware fout was. Dat meldt advocaat Steven Boeynaems van DilawHens advocaten aan onze redactie.

De vrouw belde regelmatig naar horoscooplijnen, wat de werkgever kon zien in de afrekening van de provider. De kosten liepen zelfs op tot bijna 100 euro per dag. De werkgever eiste die kosten terug, maar de vrouw stelde dat het telefoongebruik onder de privacy viel en de facturen van de provider niet mochten gebruikt worden. Het hof van beroep veegde die argumentatie van tafel en oordeelde dat de facturen wel degelijk als bewijs gebruikt mochten worden, aangezien de gsm ‘arbeidsgereedschap' is. De vrouw moet alle oproepen naar 090-lijnen evenals de gerechtskosten terugbetalen.

Goede afspraken

Volgens arbeidsspecialist Jan Denys zijn goede afspraken cruciaal. «Op voorhand wordt best afgesproken wie wat betaalt. Als er goede afspraken gemaakt zijn, is het gemakkelijk te zien wie in de fout gegaan is.» Denys zegt dat er verschillende formules bestaan om de betaling van gsm-kosten door de werkgever te regelen. «Vaak wordt er gewerkt met een vast bedrag dat de werknemer maandelijks vrij mag gebruiken. Een andere manier is werken met een systeem waarbij de werknemer een aparte code gebruikt wanneer hij de gsm voor privégebruik bovenhaalt. Er bestaat ook software die automatisch het onderscheid maakt tussen privé- en professioneel gebruik.»