Mekka-fail in Turkse moskee

Mekka-fail in Turkse moskee

 

De moskee in Sugoren, woonplaats van zo'n duizendtal brave zielen in het westen van Turkije, werd gebouwd in 1981. De nieuwe imam Isa Kaya (24) hoorde echter geruchten over een fout in het ontwerp en ging op onderzoek. Hij riep de hulp in van lokale moefti's, wetsgeleerden in de Islamitische wetgeving met het gezag om bindende uitspraken te doen.

Zoals U waarschijnlijk wel weet, bidden moslims altijd in de richting van Mekka, in het lieflijke koninkrijk Saoedi-Arabië. In elke moskee staat er een muur, de zogenaamde ‘qibla', en die staat altijd loodrecht op de gebedsrichting. De ‘mihrab' is dan weer een nis in die muur die de qibla aangeeft. Moslims richten zich bij hun gebeden tot die mihrab. Medewerkers van de moefti bevestigden nu dat de mihrab niet in de juiste richting staat, en dat sinds de bouw van de moskee.

Witte tape

Er zijn nog geen plannen om de moskee of een deel ervan met de grond gelijk te maken. Men koos men voor een minder drastische oplossing. Witte lijnen in tape geven nu op het tapijt de juiste richting voor het bidden aan. Een architect kreeg de opdracht om de structuur van het gebouw te herdenken.

De moslims zouden al die tijd 33° fout gezeten hebben in hun bidrichting. Volgens Mustafa Baig, docent Islamstudies is dat geen ramp, want de koran staat een foutmarge van 45° toe. “Het is dus niet zo dat de eerdere gebeden er als ongeldig moeten beschouwd worden”, zegt hij.