Meisjes werken beter samen dan jongens

Meisjes werken beter samen dan jongens

Gooi de clichés van onderling gekibbel en achterklap maar in de vuilbak. Uit een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bij 5.600 Vlaamse leerlingen blijkt dat 15-jarige meisjes in groep betere resultaten halen dan jongens. De vrouwelijke teams doen het trouwens in alle 52 landen van de studie beter dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Achtergrond heeft weinig impact

De verschillen tussen meisjes en jongens zijn significant, maar de sociale achtergrond heeft dan weer weinig of geen impact. Jongeren uit kansarme gezinnen of migranten scoren over het algemeen even goed als geprivilegieerde tieners. Maar jongeren van een andere origine scoren wel beter als ze in een school zitten met relatief veel migranten.

"Ook ouders spelen hierin een rol"

Het samenwerkend problemen oplossen kan volgens de OESO over het algemeen wel een stuk beter. In alle landen kan ongeveer een derde van de leerlingen alleen erg voor de hand liggende problemen oplossen. "Die vaardigheid van door samenwerking een oplossing te vinden moet systematisch in het hele curriculum terugkomen. Ook ouders en de maatschappij hebben daar een rol in", zegt secretaris-generaal Angel Gurría.

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) deden de 5.675 Vlaamse 15-jarigen het erg goed in de test en hechten ze veel belang aan relaties en teamwerk. "Samenwerken en samen problemen oplossen is belangrijk, want ook op de arbeidsmarkt en in het latere leven hebben jongeren nood aan die vaardigheden."