Meer fietsvergoedingen voor leerkrachten

Meer fietsvergoedingen voor leerkrachten

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar 10,3 miljoen euro betaald als vergoeding aan personeelsleden van scholen voor het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. Dat is fors meer dan de 6,76 miljoen euro in 2017, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Björn Rzoska (Groen). De stijging kan worden verklaard doordat er sinds 2018 een hoger voorschot betaald wordt: 50 procent in plaats van 25. De terugbetaling bedraagt 0,15 cent per kilometer. "Het staat een werkgever evenwel vrij om een hogere fietsvergoeding toe te kennen aan zijn personeel, maar het verschil dient met eigen middelen betaald te worden", aldus de minister.

Als gevolg van een arrest van de Raad van State keert de Vlaamse overheid sinds 2015 geen fietsvergoedingen meer uit aan personeelsleden van hogescholen. Dit arrest kwam er op initiatief van de universiteiten die de terugbetalingsregeling tussen overheid en hogescholen als een ongelijke behandeling beschouwden. De betrokken personeelsleden krijgen nog wel een fietsvergoeding uitgekeerd van hun werkgever, maar deze wordt in tegenstelling tot het basis- en secundair onderwijs sindsdien niet meer terugbetaald door de Vlaamse overheid.

bron: Belga