Meer dan helft van de Belgen is voorstander van klimaatwet

Meer dan helft van de Belgen is voorstander van klimaatwet

De voorstanders van de klimaatwet zijn volgens het onderzoek in de drie gewesten in de meerderheid. Maar enkel in Brussel (63%) gaat het om een overtuigende meerderheid. In Vlaanderen (51%) en Wallonië (52%) is de marge erg nipt. In totaal zegt slechts 14% van de ondervraagde Belgen niet voor zo'n wet te vinden te zijn.

EXPERTS MOETEN BELEID BEPALEN

Ook blijkt uit het onderzoek dat 45% van de Belgen zijn of haar stemgedrag mee zal laten bepalen door het klimaatprobleem. Toch wordt voor een oplossing lang niet alleen naar de politiek gekeken. Zo vindt 63% van de ondervraagde Belgen dat de oplossingen moeten komen vanuit de academische wereld en dat die experts ook het beleid moeten bepalen. Ook zegt 67% dat er een onafhankelijk controleorgaan moet komen dat de effectiviteit van de maatregelen zal controleren.

Het representatief onderzoek werd eerder deze maand afgenomen bij ruim 2.000 Belgen. De initiatiefnemer voor de peiling, het burgerinitiatief Sign for my Future, wil dat de volgende regeringen werk maken van een krachtig klimaatbeleid.