"Meer dan één op de vijf heeft na twee maanden nog symptomen"

"Meer dan één op de vijf heeft na twee maanden nog symptomen"

Afgelopen dinsdag namen net geen 25.000 mensen deel aan de Grote Coronastudie, een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB. De wetenschappers vroegen onder meer aan de deelnemers, of ze iemand kenden uit hun directe omgeving die ernstig ziek werd door COVID-19. Bijna twee derde (65%) antwoordde daarop positief, terwijl dat aantal in de periode juni-september niet boven de 50% uitkwam. De meerderheid van de gekende besmette mensen heeft de ziekte thuis uitgeziekt. Ongeveer een op de zes kent ook iemand die overleed aan de ziekte.

812 deelnemers aan de studie liepen meer dan twee maanden geleden zelf een infectie met het coronavirus op. 22,4% van deze mensen ervaart na twee maanden nog steeds symptomen. Algemene vermoeidheid wordt het vaakst gesignaleerd. Daarnaast gaat het om symptomen zoals kortademigheid, spierpijnen en concentratiestoornissen.

Vaccinatie

De bereidheid om zich te laten vaccineren stijgt opnieuw licht. 65-plussers zijn nog steeds het meest geneigd zich te laten vaccineren. Bij jongere mensen tussen 18 en 65 jaar zien de wetenschappers een iets grotere bereidheid tot vaccinatie wanneer de deelnemers iemand kennen die ernstig ziek geweest is.

De deelnemers werden ook bevraagd over de getroffen maatregelen door de regering. Ze vinden de beperkte aanwezigheid op begrafenissen, het sluiten van de horeca en cultuursector, de afschaffing van de regel van vier, en het verbod op groepssporten de hardste dobbers om te verteren. Tegelijkertijd schatten de deelnemers dat het verplichte telewerk, de verlenging van de herfstvakantie en de afschaffing van de regel van vier het grootste effect zullen hebben.

Op 17 november kan er opnieuw deelgenomen worden aan de Grote Coronastudie via www.corona-studie.be.