Meer dan een derde van de Franstaligen wil zich niet laten vaccineren

Meer dan een derde van de Franstaligen wil zich niet laten vaccineren

Dat blijkt uit de motivatiebarometer van de UGent, UCLouvain en de ULB, waarover Le Soir en de kranten van Sudpresse vrijdag schrijven.

Te veel dosissen

"Dit verschil tussen de taalgroepen was kleiner geworden in februari, maar nam vanaf maart weer toe", zegt professor gezondheidspsycholoog Olivier Luminet (UCLouvain). Hij is ook lid van de expertengroep van psychologen rond corona. "Een groot risico is dat we, nadat we zolang gesproken hebben over een tekort aan dosissen, nu wel voldoende dosissen gaan hebben, maar niet genoeg mensen om ze toe te dienen."

Tijd brengt raad

De terughoudendheid om zich te vaccineren kan de doelstelling om minstens 70% van de bevolking te vaccineren, in gevaar brengen. Toch bestaat de kans dat de mensen nog van mening zullen veranderen. Zo geeft 74% van de respondenten aan in de loop van de tijd positiever te zijn geworden over vaccinaties. Van de mensen die "zonder twijfel" weigerden om zich te vaccineren, geeft nog maar 66% aan negatief te staan tegen over het vaccin. 12% zegt te twijfelen, terwijl 22% nu aangeeft het vaccin wel te aanvaarden.

Vooral uitleg van artsen (59%), apothekers (28%) en experts (22%) zorgde ervoor dat mensen van gedacht zijn veranderd. De politiek overtuigde maar 18%van de twijfelaars, 14% liet zich overtuigen door bekende mensen en 13% door mensen die al gevaccineerd werden.