Maximumfactuur secundair onderwijs - Schoolfactuur technisch- en beroepsonderwijs gemiddeld boven 700 euro

Maximumfactuur secundair onderwijs - Schoolfactuur technisch- en beroepsonderwijs gemiddeld boven 700 euro

De gemiddelde schoolfactuur in het secundair onderwijs in Vlaanderen bedraagt 534 euro. Maar terwijl de factuur in het algemeen secundair onderwijs (aso) beperkt blijft tot 470 euro gemiddeld, gaat het in het technisch- en beroepsonderwijs (tso en bso) om respectievelijk 701 euro en 732 euro. In het bso zijn facturen van 1.500 euro of meer geen uitzondering. Dat blijkt uit een bevraging die sp.a heeft uitgevoerd. De Vlaamse socialisten gebruiken de cijfers om hun pleidooi voor de invoering van een maximumfactuur kracht bij te zetten. Vlaams Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen zwengelde maandag het debat over de uitbreiding van de maximumfactuur in het secundair onderwijs opnieuw aan. Ook sp.a pleit al langer voor zo'n maximumfactuur in het secundair. In het lager onderwijs bestaat er al langer een maximumfactuur van 85 euro.

De Vlaamse socialisten hebben bijna 1.200 ouders bevraagd over de schoolfactuur van hun kinderen. Daaruit blijkt dat de gemiddelde factuur in het secundair onderwijs 534 euro bedraagt. In het algemeen secundair onderwijs (aso) gaat het om gemiddeld 470 euro. In het technisch onderwijs (tso) stijgt dat naar gemiddeld 701 euro en in het bso naar 732 euro. Maar bedragen van 1.500 euro of meer zijn daar geen uitzondering.

Vlaams parlementslid Caroline Gennez (sp.a) maakt zich zorgen om die oplopende kosten. "Schoolkosten mogen eigenlijk nooit de studiekeuze van een jongere bepalen. Maar met schoolfacturen van 1.500 of 2.000 euro dreigen bepaalde leerlingen uitgesloten te worden. Dat is onaanvaardbaar", aldus Gennez.

Sp.a pleit daarom voor de invoering van een maximumfactuur. Concrete bedragen noemt de partij niet, maar in principe kan volgens Gennez snel gestart worden met een uniform plafond in de eerste graad van het secundair. Daarna zou er een maximumfactuur kunnen komen in de tweede en derde graad, afhankelijk van de gevolgde opleiding.

Sp.a vindt ook dat scholen bepaald materiaal gratis ter beschikking zouden moeten stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hand- en werkboeken, rekenmateriaal en tekengerei. De kost voor die materialen loopt volgens sp.a in het secundair op tot 332 euro gemiddeld (tegenover gemiddeld 96 euro in het lager onderwijs). In ruil zouden de werkingsmiddelen voor de scholen dan wel opgetrokken worden.

bron: Belga