Marianne Thyssen legt laatste hand aan "principiële sociale rechten"

Marianne Thyssen legt laatste hand aan "principiële sociale rechten"

Tegen de lente zal eurocommissaris Marianne Thyssen een lijst bekendmaken van "principiële rechten" waarmee ze de sociale bescherming in Europa wil moderniseren en verdiepen. "Ik begrijp de onzekerheid, angst en zelfs woede van mensen die zich ontheemd voelen door de grote veranderingen die in de wereld gaande zijn", zei ze maandag op een conferentie over sociale rechten. Het was voorzitter Jean-Claude Juncker zelf die tijdens zijn State of the European Union in 2015 bekendmaakte dat de Commissie met een 'Europese pijler van sociale rechten' zou komen. In maart vorig jaar gaf Thyssen, die als commissaris bevoegd is voor Werk en Sociale Zaken, een eerste overzicht van de thema's waarop ze inzet om de sociale bescherming te moderniseren. Ze startte toen ook een raadpleging van de lidstaten, de sociale partners, het middenveld... om uit te zoeken waar de prioriteiten precies moeten liggen.

Die fase werd vandaag afgesloten tijdens een conferentie in Brussel. Het is voor Thyssen het signaal om de laatste hand te leggen aan een concreet voorstel. Dat wordt tegen de lente verwacht.

Op het vlak van sociale wetgeving heeft Europa niet veel bevoegdheden, het zwaartepunt ligt bij de lid- en deelstaten. "Ik zal dan ook geen wetgeving voorstellen, maar een kompas, dat als referentie kan dienen om ons in de toekomst te leiden", zei ze maandag.

Thyssen werkt aan een "lijst van principiële rechten", legde ze uit. Die zullen een brede waaier aan onderwerpen bestrijken, zoals gelijke rechten voor mannen en vrouwen, werkomstandigheden, lonen, pensioenen, uitkeringen voor mindervaliden, enz. De Belgische commissaris zal ook aandacht hebben voor de digitalisering. "Die heeft een grote impact op onze manier van werken: 90 procent van de jobs vereist digitale skills, maar slechts 15 procent van de werknemers heeft die ook. Die 'digital skills gap' moet worden overbrugd."

Thyssen wijst erop dat de sociale bescherming vaak nog achterop hinkt en er bijvoorbeeld van uitgaat dat de meeste mensen volgens vaste kantooruren werken - een realiteit die steeds meer achterhaald geraakt. "Grotere concurrentie moet hand in hand gaan met sociale vooruitgang", schetst Thyssen de uitdaging waar ze voor staat.

bron: Belga