Man in haaienpak krijgt boerkaboete in Oostenrijk

Man in haaienpak krijgt boerkaboete in Oostenrijk

Tijdens de promostunt werd hij aangesproken door de politie, die hem vriendelijk verzocht om zijn haaienmasker af te nemen. Dit in het kader van het nieuwe boerkaverbod, waar het land nauw op wil toezien.

Werkoutfit

De man weigerde omdat zijn kledij deel uitmaakte van zijn werkoutfit. De lokale autoriteiten oordeelden daarop dat hij een boete van 150 euro moest ophoesten.

De wet werd begin deze maand van kracht en verbiedt dat mensen hun gelaat bedekken op openbare plaatsen. Volgens diezelfde wet moeten nieuwkomers ook verplicht integratiecursussen volgen en onbetaald werk van openbaar nut uitvoeren.