Magistraten uiten onvrede in brief aan regering

Vijf magistratenverenigingen hebben in een brief opnieuw hun onvrede geuit met het justitieplan van de federale regering. Ze schreven daarvoor brieven gericht aan eerste minister Charles Michel, minister van Justitie Koen Geens en aan de voorzitters van de Kamer en Senaat, Siegfried Bracke en Christine Defraigne. In de brief staan zes eisen. De magistraten willen een duidelijk engagement tegen 20 maart, zoniet kondigen zij "noodzakelijke acties" aan. In de brief, waarvan nieuwsagentschap Belga een kopie verkreeg, herinneren de magistraten eraan op 20 maart vorig jaar gewezen te hebben op de bedreigingen voor de werking van justitie. "Bijna één jaar later blijft de vaststelling dat de toestand nog erger is geworden", schrijven ze.

De magistraten formuleren zes eisen: de volledige invulling van de wettelijke kaders, de toekenning van een begrotingsenveloppe die het Europees gemiddelde van 2,2 procent van de federale begroting benadert, een reële beheersautonomie, arbeidsvoorwaarden die kwalitatief werk bevorderen (infrastructuur, informatica en andere), de indiening van het pensioenstelsel voor magistraten dat door de Adviesraad van de magistratuur werd goedgekeurd en de waarborg van een toegankelijke justitie voor iedereen.

De magistraten willen dat onmiddellijk onderhandelingen worden gestart over die zes verzuchtingen. Is er geen duidelijk engagement tegen 20 maart 2016, zullen de magistratenverenigingen in overleg met alle actoren van justitie "met vastberadenheid" reageren en "hierbij de noodzakelijke acties zullen ondernemen", klinkt het nog.

bron: Belga