Louis Tobback: "Leuven waarschijnlijk naar Raad van State tegen milieuvergunning Uplace"

Louis Tobback: "Leuven waarschijnlijk naar Raad van State tegen milieuvergunning Uplace"

"We wachten op de publicatie van het besluit van Vlaams minister Schauvliege om een nieuwe milieuvergunning toe te kennen aan het winkelcomplex Uplace in Machelen, maar zullen hiertegen nadien naar alle waarschijnlijkheid opnieuw beroep aantekenen bij de Raad van State". Dat heeft de Leuvense burgemeester Louis Tobback gezegd tijdens een persconferentie van het schepencollege. Schauvliege kende vrijdag een nieuwe milieuvergunning toe aan Uplace voor 20 jaar. Deze begint echter pas te lopen als de stedenbouwkundige vergunning, die nog voorwerp is van een betwisting bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, definitief verworven is. De Raad van State vernietigde de eerste milieuvergunning in 2015 omdat de regering niet onpartijdig had gehandeld in de beoordeling van de vergunningsaanvraag. De Vlaamse regering en Uplace ondertekenden om die reden een aangepaste brownfieldconvenant.

Leuven was van meet af aan een felle tegenstander van Uplace omdat het zware negatieve gevolgen vreest voor zijn handelscentrum en de mobiliteit in de omgeving. Het startte in het verleden ook reeds enkele rechtsprocedures op om de komst van Uplace te verhinderen. Leuven was bijvoorbeeld een van de instanties die dit voorjaar bij de Raad van State beroep aantekende tegen het definitief goedgekeurde gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) dat de juridische basis vormt voor de bouw van Uplace.

bron: Belga