Lobbyregister van Kamer blijft leeg

Lobbyregister van Kamer blijft leeg

Het register dat moet bijhouden wie in ons federaal parlement lobbyt, neemt geen vliegende start. Er is nog maar één lobbygroep ingeschreven, schrijft De Tijd vandaag. Zo'n twee weken na de lancering telt het lobbyregister van de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog maar één naam: die van deMens.nu, de Belgische koepel van vrijzinnige verenigingen. Navraag bij de verantwoordelijke voor het lobbyregister in de Kamer leert dat nog maar één andere persoon contact opnam met de Kamer om zich in te schrijven, maar die heeft nog geen officiële aanvraag ingediend.

De invoering van het lobbyregister is nochtans al midden vorig jaar unaniem goedgekeurd door de Kamerleden. En heel wat lobbygroepen vallen onder de nieuwe regels die daarover in het Kamerreglement zijn ingeschreven. Het gaat om advocatenkantoren, professionele adviesbureaus, zelfstandige adviseurs, sectorfederaties, vakbonden, beroepsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties, denktanks, onderzoeksinstellingen, vertegenwoordigers van lagere overheids- niveaus en organisaties die kerken en religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen.

Bij de Kamer hebben de diensten geen idee hoeveel organisaties lobbyen in ons parlement en het register moeten invullen. Er zijn ook geen gevolgen als lobbyisten zich niet registreren. Ze worden de toegang tot de Kamer niet ontzegd, want iedereen kan zich als bezoeker laten inschrijven.

bron: Belga