Lisa Marie Presley zit aan de grond

Lisa Marie Presley zit aan de grond

In 1977 overleed Elvis Presley en liet hij een vermogen van een paar miljoen euro na. Die som groeide snel door de inkomsten van zijn muziek en van Graceland, zijn huis dat nu een museum is. Er kwam zo ongeveer 80 miljoen euro binnen op een speciaal fonds. In 1993 erfde Lisa Marie haar deel daarvan, ze was toen 25 jaar.

Gat in de hand

De financieel manager van Lisa Marie wilde dit geld gebruiken en deed dat ook in 2005. Meer dan 80% van de gigantische geldsom werd met haar toestemming gebruikt voor investeringen in verschillende bedrijven. In eerste instantie leek dat een goede zet, er kwam veel extra geld binnen waardoor Lisa Marie heel wat schulden kon afbetalen.

Nu gaat het ineens veel minder goed met de dochter van de rock-'n-roll-legende. Ze zou maar liefst dertien miljoen euro schulden hebben en wijt dat nu aan Siegel. Hij zou slechte investeringen hebben gedaan en wordt nu aangeklaagd. Siegel zegt op zijn beurt dat Lisa Marie een gat in haar hand heeft en dat ze haar schulden aan haar uitgavepatroon te danken heeft.