Liga voor mensenrechten wil Europees onderzoek naar Francken

Liga voor mensenrechten wil Europees onderzoek naar Francken

De Liga voor Mensenrechten wil dat de Europese Commissaris voor Mensenrechten en de Speciale Rapporteur inzake de Onafhankelijkheid van Rechters en Advocaten zich buigt over het optreden van staatssecretaris Theo Francken in de zogenaamde 'visumzaak' van een Syrisch gezin. Ze heeft daarover, samen met haar Franstalige zusterorganisatie Ligue des Droits de l'Homme, een brief geschreven naar de betrokken instanties. Dat een staatssecretaris, als vooraanstaand lid van de uitvoerende macht, halsstarrig weigert een beslissing van een onafhankelijke rechter uit te voeren, is volgens de Liga een ernstige aantasting van de uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat. "De overheid dient het goede voorbeeld te geven, zoniet brengt dit het vertrouwen van de burger in fundamentele rechten - onder andere een eerlijk proces, een onpartijdige rechter - aan het wankelen."

De overheid mag de scheiding van de machten niet tarten en de belastingbetaler niet op laten draaien voor dwangsommen die nota bene dienen om de uitvoering van rechterlijke beslissingen te bespoedigen en niet om ze af te kopen, zeggen beide organisaties donderdag nog.

"Wij hopen dat bovenvermelde internationale instanties het optreden van staatssecretaris Theo Francken onder de loep nemen in het licht van de in het geding zijnde mensenrechten", besluiten ze.

bron: Belga