Liesbeth Homans: "Circa 1,2 miljoen Vlamingen kunnen zich geen week vakantie permitteren"

Liesbeth Homans: "Circa 1,2 miljoen Vlamingen kunnen zich geen week vakantie permitteren"

In 2016 konden zich 1,24 miljoen Vlamingen geen week vakantie permitteren. Dat zijn er iets meer dan de 1,19 miljoen in 2015. Dat meldt Vlaams minister Liesbeth Homans, onder meer bevoegd voor armoedebestrijding, in antwoord op een schriftelijke vraag van An Moerenhout (Groen). Homans baseert zich hierbij op data van EU-SILC, de EU-statistiek met betrekking tot inkomens en levensomstandigheden. "Het aandeel ligt hoger dan het gemiddelde bij alleenstaanden, alleenstaande ouders, huurders, werklozen, niet-actieven met uitzondering van gepensioneerden, laagopgeleiden, gezinnen met zeer lage en lage werkintensiteit, gezinnen in de twee laagste inkomenskwintielen en personen geboren buiten de EU", aldus de minister.

Daarnaast wijst Homans erop dat het aantal mensen in het Vlaams gewest dat zich geen week vakantie kan permitteren in de periode 2013-2016 statistisch niet significant schommelde. Voor maatregelen in dit beleidsdomein verwijst ze door naar Ben Weyts, als Vlaams minister bevoegd voor Toerisme.

bron: Belga