Levensduurverlenging kerncentrales - "België houdt vast aan afwezigheid van staatssteun"

In een reactie op de kritiek van Groen/Ecolo, benadrukt minister van Energie, Marie Christine Marghem (MR), dat de notifiëring bij de Europese Commissie de levensduurverlenging van Tihange 1, Doel 1 en 2 absoluut niet in vraag stelt. Die is verworven sinds 2013 en 2015, luidt het. "Momenteel staat enkel de vraag over eventuele schadeloosstellingen ter discussie, waarbij de Belgische regering in de notificering vasthoudt aan haar standpunt van afwezigheid van staatssteun", stelt Marghem.

"Ter herinnering, de Europese Commissie is van mening dat de retributiebijdrage (voor Tihange 2 en 3 en Doel 3 en 4) geen staatssteun omvat. De wettekst daaromtrent zal zo snel mogelijk aan het Parlement worden voorgelegd."

Het geheel aan maatregelen wil het wettelijk kader toelichten van de nucleaire elektriciteitsproductie in België tot 2025, datum van de uitstap uit de kernenergie, besluit ze.

bron: Belga