"Laat studenten stemmen in de stad waar ze op kot zitten"

"Heel wat studenten vertoeven vaker in de stad waar ze studeren dan op de plaats waar ze gedomicilieerd zijn", legt Decruynaere uit. "We zien hen daarom als actieve medeburgers en willen door hen een stem te geven een volwaardige plek geven in onze stad."

De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) en zijn Leuvense collega Louis Tobback (sp.a) lanceerden eerder ook al een soortgelijk voorstel. "Het is de bedoeling om studenten de keuze te geven om hun stem uit te brengen in hun studentenstad of in de plaats waar ze gedomicilieerd zijn. We willen niemand verplichten waar ze hun stem moeten uitbrengen."

Professor Lokale Politiek Herwig Reynaert (UGent) vindt het geen onzinnig voorstel, al denkt hij niet dat in de nabije toekomst mogelijk zal zijn. "Om dit voorstel uit te voeren is een wetswijziging nodig die wordt goedgekeurd door het Vlaams parlement. Die kans lijkt vandaag klein. Bovendien rijst de vraag of inwoners van studentensteden als Gent of Leuven zitten te wachten op stemrecht voor studenten in hun stad", aldus de professor.

Foto Belga / J. Jacobs