Kwart werknemers vreest voor job

Kwart werknemers vreest voor job

Op de vraag hoe de respondenten zich voelen over individuele werkonzekerheid – bijvoorbeeld de angst om ontslagen te worden – is het duidelijk dat een opmerkelijk aantal een pessimistische visie heeft. Maar liefst een kwart (23%) zegt dat ze momenteel bang zijn hun job te verliezen tijdens de coronacrisis. Bijna de helft van de ondervraagde werknemers (48%) maakt zich dan weer zorgen over mogelijke veranderingen in hun job als gevolg van de coronacrisis, zonder bang te hoeven zijn voor daadwerkelijk verlies van hun job.

Pessimisme

Resultaten over de nationale werkonzekerheid – hoe respondenten denken dat andere Belgen zich voelen over het (behoud van) hun job – schetsen een nog verontrustender beeld. Maar liefst 69% denkt dat er in België een algemeen gevoel is dat veel mensen hun job zullen verliezen. Ook wat betreft de negatieve impact van corona op gewaardeerde jobaspecten is de trend zeer gelijkaardig. Meer dan de helft (59%) geeft aan dat er veel mensen zijn die denken dat hun job in de nabije toekomst zal veranderen, terwijl 64% denkt dat veel mensen onzeker zijn over de inhoud en arbeidsvoorwaarden van hun job in de toekomst. Wanneer men de antwoorden van de respondenten bekijkt, wordt het behoud van de job zelf – in plaats van de negatieve impact en de gevolgen op de inhoud – als een grotere zorg gezien.

Opleiding

Binnen bepaalde groepen merken we een nog negatievere kijk op de nationale werkonzekerheid: arbeiders en minder geschoolde bedienden hebben gemiddeld een negatievere kijk dan bedienden die hoger geschoold zijn. Er waren geen duidelijke verschillen tussen Nederlandstalige of Franstalige deelnemers, noch in geslacht. Opvallend was wel dat hoe ouder een werknemer is, hoe negatiever zijn of haar perceptie is. In het algemeen maken werknemers met een meer onzekere positie op de arbeidsmarkt zich meer zorgen over het behoud van hun job, maar ook meer zorgen over de nationale werkonzekerheid.

Wantrouwen

Voor een indrukwekkende 38% hangt de nationale werkonzekerheid samen met het gevoel dat de Belgische regering haar beloften niet is nagekomen en met de manier waarop zij de coronacrisis in het algemeen heeft aangepakt. Bovendien geven respondenten met een negatieve kijk op de nationale werkonzekerheid aan dat ze recent ook minder hebben gedaan voor liefdadigheidsinstellingen, in vergelijking met voor de pandemie.

Op een meer individueel niveau heeft 31% van de respondenten die onzeker zijn over hun job, ook het gevoel dat hun werkgever zijn beloften niet is nagekomen. Een groter gevoel van persoonlijke werkonzekerheid vergroot het wantrouwen in de werkgever. Over het algemeen hebben de respondenten met een negatievere kijk op de werkonzekerheid in België of op de individuele werkonzekerheid gemiddeld ook een lagere levenstevredenheid laten zien.