Kunstgras is dan toch niet kankerverwekkend

Kunstgras is dan toch niet kankerverwekkend

Een paar maanden geleden veroorzaakte het Nederlandse reportageprogramma Zembla ook in ons land ophef met een aflevering over kunstgras, waarin gesteld werd dat de synthetische velden mogelijk kankerverwekkend zijn.

Met name de korrels, die gemaakt zijn van gemalen autobanden, zouden volgens sommige wetenschappers risico's inhouden voor de gezondheid van voetballers.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nuanceert die onheilsberichten. Op basis van chemische analyses concludeert het RIVM dat er «geen aanleiding» is om het gebruik van kunstgras te verbieden, zo is De Telegraaf te weten gekomen.

In totaal werden honderd velden bestudeerd. Daaruit blijkt dat er inderdaad meestal kankerverwekkende stoffen worden aangetroffen, maar dat ze slechts «in zeer beperkte mate» vrijkomen bij het sporten.

«Onze resultaten geven geen aanleiding om gezondheidsschade te verwachten», luidt de geruststellende conclusie. Lang niet alle kunstgrasvelden zijn overigens aangelegd met de gevreesde korrels uit autobanden, zo benadrukt de RIVM. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van nieuw synthetisch rubber, wat helemaal niet schadelijk is voor de gezondheid.