KU Leuven oogst succes met vernieuwende examenvorm

KU Leuven oogst succes met vernieuwende examenvorm

«De punten liggen niet hoger of lager dan bij het ‘klassieke' systeem. Dat is dus goed», analyseert professor Tinne De Laet bij Metro. Verder blijkt uit een bevraging bij de studenten dat 66% voorstander is en slechts 8% tegenstander. Bovendien vindt 59% het minder stresserend, tegenover 17% die daarmee niet akkoord gaat.

Volgens de ‘klassieke' methode krijgen studenten bij vier mogelijkheden 1 punt voor een juist antwoord, maar verliezen ze 1/3de punt als ze het foute vakje aankruisen. Op die manier wordt gissen bestraft. «We blijven studenten ontraden om te gokken, maar willen hen tegelijk de kans geven om hun twijfel te uiten», verklaart De Laet. Het ‘nieuwe' systeem laat toe om verschillende antwoorden aan te duiden, wat ervoor moet zorgen dat voorzichtige en goede studenten niet langer worden benadeeld.

Als studenten bijvoorbeeld twee van de vier opties als ‘mogelijk' aanduiden - en er dus evenveel ‘elimineren' - krijgen ze nog 1/3de punt bij een goed antwoord. Ze kunnen zelfs drie van de vier opties aanvinken, wat hen nog 1/9de punt kan opleveren.

Nadat de KU Leuven eerder al een proeftest organiseerde, werd het systeem nu ook toegepast tijdens een officieel examen. Zo kregen de studenten Ingenieurswetenschappen voor het vak Elektrisch Netwerken een meerkeuze-examen voorgeschoteld volgens het eliminatie-principe.

Omdat alle partijen overwegend positief reageren, heeft de faculteit nu beslist om voortaan elk meerkeuze-examen met giscorrectie te vervangen door het eliminatie-systeem.

Volgend jaar volgt een ruimere testfase op verschillende faculteiten. Op basis daarvan wordt beslist of het nieuwe systeem op de hele universiteit wordt ingevoerd. «Dat is op termijn de bedoeling», besluit De Laet. Elders in Vlaanderen werd nog niet geëxperimenteerd met het eliminatie-systeem.

Matthias Adriaensen