"Kloof tussen financiering basis- en secundair onderwijs moet gedicht"

"We moeten zoeken naar mogelijkheden om de kloof tussen de financiering van het basisonderwijs en het secundair onderwijs te dichten." Dat zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het parlement na een interpellatie van Elisabeth Meuleman (Groen). Meuleman ondervroeg de minister over een kritisch onderwijsrapport dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) afgelopen maand publiceerde. "In het rapport wordt uitdrukkelijk verwezen naar het gebrek aan middelen voor het basisonderwijs, in vergelijking met het secundair onderwijs", zei Meuleman.

Volgens de minister is dat geen wenselijke situatie. "Bij de besparing hebben we er al doelbewust voor gekozen om het basisonderwijs maximaal te ontzien", aldus Crevits. "De besparing is dan ook iets groter in het secundair onderwijs dan in het basisonderwijs (...) Maar als u mij vraagt of we een toekomstgericht pad moeten uitstippelen om de kloof te verkleinen, dan antwoord ik 'ja'."

Meuleman vindt het cruciaal dat nu snel de hervorming van het secundair onderwijs wordt doorgevoerd, onder meer om budget vrij te maken. "Meer investeren in het basisonderwijs zal enkel kunnen bij een hervorming van het secundair onderwijs, die de versnippering van het aantal richtingen aanpakt", zei ze.

Ook Koen Daniëls (N-VA) hield nogmaals een pleidooi om de hervorming spoedig uit te voeren. "Het masterplan is duidelijk, we moeten nu niet aan de onderwijsverstrekkers en de leerkrachten gaan zeggen dat het niet duidelijk is", aldus de N-VA'er. Open Vld kondigde enkele weken geleden aan het masterplan opnieuw open te willen breken. Als de bijsturingen die de partij vraagt er niet komen, wil ze het plan, dat in het regeerakkoord staat, niet goedkeuren.

bron: Belga