Klimaatkosten van windturbines niet te verwaarlozen

Klimaatkosten van windturbines niet te verwaarlozen

Windturbines verminderen de uitstoot van broeikasgassen, maar dragen wel bij aan het broeikaseffect door de hete en vochtige luchtmassa's die ze de atmosfeer in sturen. Dat blijkt uit een studie die in het wetenschappelijk tijdschrift "Joule" is verschenen. Twee Harvard-onderzoekers hebben berekend dat als de hele Verenigde Staten voorzien zouden worden van elektriciteit opgewekt door windmolens, de grondtemperatuur met 0,54 graden zou stijgen in het deel van het land dat bedekt wordt met windturbines. Over het hele continent zou het om 0,24 graden gaan.

"De windmolen verslaat steenkool op alle milieu-indicatoren, maar dat betekent niet dat de impact ervan te verwaarlozen is", zegt coauteur David Keith, professor engineering aan Harvard.

De auteurs van deze nieuwe studie schatten ook dat de impact van zonne-energiecentrales tien keer kleiner zou zijn dan die van windturbines, voor de opwekking van eenzelfde hoeveelheid elektriciteit.

De gemiddelde temperatuur op aarde is sinds het einde van de 19de eeuw met ongeveer een graad toegenomen. Het klimaatakkoord van Parijs roept landen op om de verhoging te beperken tot 1,5 tot 2 graden, om catastrofale gevolgen voor het milieu te voorkomen.

bron: Belga