Klimaatcoalitie vraagt Vlaamse partijen nu te luisteren naar stem van de burger

Klimaatcoalitie vraagt Vlaamse partijen nu te luisteren naar stem van de burger

De klimaatbeweging is enorm tevreden dat hun actie "Occupy for Climate" ertoe heeft geleid dat de Commissie Grondwetsherziening deze middag de herziening van artikel 7bis nipt goedkeurde. De Klimaatcoalitie roept de Vlaamse partijen nogmaals op om bij de stemming van donderdag in het parlement te tonen dat ze het signaal van de burgers hebben begrepen. "De grondwetswijziging niet doorvoeren zou een gemiste kans zijn, gezien het enorme en diverse draagvlak van jongeren, burgers, vakbonden en bedrijven", stelt Dave Van Meel van Klimaatcoalitie. "Er resten de Vlaamse partijen nog 48 uur tot aan de stemming in het parlement om te tonen dat ze in staat zijn te luisteren naar de stem van de burger, naar de stem van de jongeren die een leefbare toekomst eisen."

Het struikelblok voor de klimaatwet en de aanpassing van grondwetsartikel 7bis blijft de stemming van donderdag in het parlement. En dat beseffen ze bij de Klimaatcoalitie. "De volgende regeringen moeten klimaatregeringen zijn. Met of zonder grondwetswijziging. Daarom zijn we tevreden dat bijna alle politieke partijen nu voor concrete maatregelen lijken te pleiten. Maar in een complex land hebben we ook een sterk en transparant kader nodig dat de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus bevordert en ons op weg zet om onze beloften van het klimaatakkoord van Parijs na te komen", besluit Van Meel.

De mobilisatie van "Occupy for Climate" loopt deze namiddag af op het Troonplein, maar de klimaatverenigingen verzekeren dat ze blijven mobiliseren zolang er "politiek getreuzel" is.

bron: Belga