Kazachgate: Chodiev was tipgever voor Staatsveiligheid sinds 1998

De "Kazach" Patokh Chodiev, de zakenman die eind jaren negentig de Belgische nationaliteit verkreeg en spil is in de zogenaamde Kazachgate, had sinds juni 1998 regelmatig contact met de Belgische Veiligheid van de Staat. Dat blijkt uit een brief van die instantie aan de nationale magistraat waar Le Soir over schrijft. De Staatsveiligheid beschouwde Chodiev in die tijd als de nummer een of twee van de "Russische maffia" in België. Maar men achtte de informatie waarover Chodiev beschikte nog iets belangrijker, meer bepaald over zijn relatie met de Israëliër Boris Birshtein, die ervan verdacht werd de verbindingsman te zijn van verschillende Russische criminele organisaties.

Deze contacten kunnen een belangrijke rol hebben gehad in de beslissing van de Staatsveiligheid om een positief advies te formuleren in Chodievs naturalisatiedossier, schrijft Le Soir.

Bovendien vroeg Chodiev regelmatig om "diensten", meestal in verband met werkvergunningen voor een kennis, na zijn contacten met de Staatsveiligheid. Deze zou ook op de hoogte moeten geweest zijn van de doorgangsrechten die Chodiev verleend zou hebben aan zijn toenmalige buurman en burgemeester van Waterloo Serge Kubla.

Nog vandaag schreef De Standaard dat de wijkagent een negatief advies had geschreven voor het naturaliseren van Chodiev tot Belg. Nochtans was het uiteindelijke rapport dat in 1996 werd overgedragen aan het parket van Nijvel positief.

bron: Belga