Katholieke kerk pleit voor inclusie van vrouwen

Meer vrouwen in de Kerk, een strenge aanpak voor daders van seksueel misbruik en geen discriminatie van homoseksuelen. Dat zijn enkele van de heikele punten waar de Bisschoppensynode in Rome de voorbije weken een standpunt heeft ingenomen. De synode werd zaterdagavond afgesloten door paus Franciscus. Tussen 3 en 27 oktober zaten zo'n 270 bisschoppen uit de hele wereld bijeen. De uitkomst is een document van zestig pagina's, met vooral over vrouwen opmerkelijke stellingen. Zo wordt er in vrij expliciete bewoordingen gepleit voor de inclusie van vrouwen in alle geledingen van de katholieke Kerk. Deze kwestie is een "rechtvaardige plicht" en vereist "een moedige culturele bekering", luidt het. "Het ontbreken van een vrouwelijke stem en standpunt veramt de discussie in de Kerk (...) De synode beveelt aan om iedereen bewuster te maken van de urgentie van een onontkoombare verandering". Al zwijgt het document wel over de mogelijke wijding van vrouwen, tot priester of diaken.

Ook over seksueel misbruik in de Kerk laat het document zich uit. Maar volgens 'The National Catholic Reporter' werden de finale teksten hierover wel afgezwakt. Men heeft het nu niet meer over "zero-tolerantie", maar over de belofte tot strenge, preventieve maatregelen.

Over homoseksualiteit herhaalt de tekst dat "God houdt van elke persoon" en dat de Kerk dus tegen elke vorm van discriminatie en seksueel-gebaseerd geweld is. Het acroniem LGBT zou zijn geschrapt. Volgens The National Catholic Reporter kreeg deze paragraaf ook de minste steun, met 178 ja-stemmen.

Paus Franciscus verklaarde zaterdag "een soort van vervolging van de katholieke Kerk" te zien. Volgens hem zijn er constante pogingen om de Kerk "te besmeuren". Franciscus wordt er door aartsbisschop Carlo Maria Viganò van beschuldigd kindermisbruik toe te dekken.

De Bisschoppensynode is een overlegorgaan, dat normaal om de drie jaar bijeenkomt. Deze keer stonden jongeren centraal: zij mochten met voorstellen komen maar hadden geen medebeslissingsrecht

bron: Belga