Katholieke dopelingen krijgen "christelijke identiteitskaart"

Katholieke dopelingen krijgen "christelijke identiteitskaart"

Op 1 januari 2018 wordt de registratie van de doopsels in ons land ingrijpend gewijzigd, meldt de katholieke kerk van België. Elke katholieke dopeling krijgt vanaf dan een "christelijke identiteitskaart". Voortaan wordt een doopsel alleen en uitsluitend ingeschreven in het register van de parochie waar het plaatsvindt. Tot nu moest het doorgestuurd worden naar de parochie van de ouders. Vanaf 1 januari 2018 hoeft dat niet langer en wordt het register waar de doop plaatsvond het basisregister. In dit basisregister worden ook het vormsel, het huwelijk en het wijdingssacrament of de eeuwige geloften ingeschreven.

Ook nieuw is dat de ouders een ID (identiteitskaart) van een christen ontvangen waarin de gegevens van de doop worden genoteerd. Het is voor de ouders een tastbare herinnering aan het doopsel. Op deze "Identiteitskaart van een christen" is ook voldoende ruimte voorzien om later de eerste communie, het vormsel en het huwelijk in te vullen.

De Bisschoppenconferentie van België heeft ook een nieuw formulier voor de aanvraag van de initiatiesacramenten gepubliceerd: doopsel, eerste communie en vormsel. Het wordt voor alle Belgische bisdommen van kracht op 1 januari 2018. Het vier pagina's tellende formulier maakt de aanvraag voor een van de drie sacramenten eenvormiger en overzichtelijker. Het bevat bovendien een privacyverklaring, conform de wetgeving inzake de bescherming van de privélevenssfeer. Het formulier moet in het parochiesecretariaat worden bewaard als bewijsstuk.

bron: Belga