Katholiek Onderwijs heeft maatregelen klaar voor daadkrachtig evaluatiebeleid leerkrachten

Katholiek Onderwijs heeft maatregelen klaar voor daadkrachtig evaluatiebeleid leerkrachten

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) stelt vier maatregelen voor om een daadkrachtig evaluatiebeleid van leerkrachten mogelijk te maken. Vastbenoemde leerkrachten die ondermaats presteren moeten zo binnen een redelijke termijn ontslaan kunnen worden, iets wat onder de huidige evaluatieprocedure zo goed als onmogelijk is. Gisteren bleek uit een bevraging door een doctoraatsstudent van de UAntwerpen dat leerkrachten vinden dat één op de vijf leraren zijn werk niet naar behoren doet. De onderzoekster concludeerde dat een beter personeelsbeleid nodig is.

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zegt woensdag de zorg om een beter functionerings- en evaluatiebeleid te delen. "Wie het moeilijk heeft, moet op meer professionalisering en coaching een beroep kunnen doen. Maar voor een hele kleine groep zal ook dat niet genoeg zijn, en hebben we nood aan een transparante en efficiënte evaluatie", zegt directeur-generaal Lieven Boeve.

Om dat te bereiken wil het Katholiek Onderwijs de functiebeschrijving vereenvoudigen, en zo de administratieve rompslomp te verminderen. Een directeur zou daarnaast niet langer met alle leerkrachten om de vier jaar een evaluatiegesprek moet voeren. Beter zou zijn als dat enkel gebeurt bij leerkrachten waarbij tijdens functioneringsgesprekken problemen opgedoken zijn.

Het schoolbestuur moet ook gemandateerde personeelsleden uit het middenkader kunnen inschakelen om functionerings- en evaluatiegesprekken te voeren. Momenteel mag in regel enkel een schooldirecteur die gesprekken voeren, wat een zware taak is als er tientallen leraren in zijn school werken.

Tot slot moet de evaluatieprocedure voor leerkrachten met ernstige functioneringsproblemen binnen hetzelfde schooljaar afgewerkt kunnen worden. "Een evaluatiegesprek kan vandaag enkel na een functioneringsgesprek en dat wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook zo houden. Maar wie bij een evaluatie een onvoldoende scoort, moet sneller worden opgevolgd dan de huidige twaalf werkmaanden. Dat zou al na drie maanden mogelijk moeten zijn", klinkt het.

De evaluatieprocedure voor leerkrachten is voorwerp van sociaal overleg, dat onder de volgende Vlaamse regering wordt verdergezet. Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, stelt dat het Katholiek Onderwijs wil dat er de komende jaren werk wordt gemaakt van een daadkrachtig evaluatiebeleid.

bron: Belga