Kamercommissie Financiën keurt mobiliteitsbudget goed

Kamercommissie Financiën keurt mobiliteitsbudget goed

In de Kamer heeft de commissie Financiën het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Het principe moet alternatieve, meer duurzame vervoersmiddelen aantrekkelijker maken en zal bestaan naast de 'cash for car'-regeling waarmee werknemers hun bedrijfswagen kunnen omruilen voor een licht belaste vergoeding. Als ook de commissie Sociale Zaken en de plenaire vergadering van de Kamer het mobiliteitsbudget goedkeuren, kan de maatregel volgens minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) op 1 maart in werking treden. Werknemers die gebruikmaken van een mobiliteitsbudget, zullen een budget ter beschikking krijgen waarmee ze hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een bedrijfswagen die minstens even milieuvriendelijk is. Ze kunnen ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen, zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus of taxi. Ook huisvestingskosten komen in aanmerking als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen. Blijft er dan nog geld over, dan wordt dat uitbetaald. Op die som moet de werknemer wel 38,07 procent sociale bijdragen betalen.

Minister van Financiën De Croo (Open Vld) is opgetogen met de goedkeuring van het mobiliteitsbudget. "We staan dagelijks uren in de file. Door het mobiliteitsbudget maken we alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker. Hiermee helpen we mensen om zelf de juiste keuzes te maken die best bij hun passen." Zijn partijgenote en minister van Sociale Zaken Maggie De Block wijst erop dat de werkgever "geen cent extra" betaalt voor het mobiliteitsbudget en de werknemer "geen cent minder" krijgt. "Met deze formule vergroten we de keuze."

Aan het mobiliteitsbudget zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten werkgevers die het willen aanbieden al minstens 36 maanden een bedrijfswagenbeleid hebben. Hierop bestaat wel een uitzondering voor startende ondernemingen. Werknemers die een keuze willen maken uit (een combinatie) van de drie mogelijkheden van het mobiliteitsbudget moeten minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben of daarvoor in aanmerking komen.

Het mobiliteitsbudget zal naast de 'cash for car'-regeling bestaan, die - anders dan het budget - de bedrijfswagen van de werknemer die ervan gebruikmaakt helemaal uit het verkeer haalt door hem een licht belaste cashvergoeding aan te bieden. Die kan 400 tot 700 euro netto per maand opleveren.

In de commissie werd een aanpassing van die mobiliteitsvergoeding goedgekeurd. Deze wordt nu ook mogelijk gemaakt voor werknemers die niet over een bedrijfswagen beschikken maar er volgens de bedrijfswagenpolitiek van hun werkgever wel recht op hebben. Het goedgekeurde wetsontwerp moet vermijden dat deze werknemers gedwongen worden gedurende twaalf maanden gebruik te maken van een bedrijfswagen alvorens aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. PS en Ecolo spreken evenwel van een maatregel die erop neerkomt dat lonen een pak minder worden belast, zonder dat daar afdwingbare milieuvriendelijke maatregelen tegenover staan.

Daarnaast keurde de commissie Financiën ook een reeks maatregelen goed die de strijd tegen fiscale fraude moet versterken. Het gaat vooral om het faciliteren van de gegevensuitwisselingen tussen België en landen van binnen en buiten de Europese Unie.

bron: Belga