Kamer keurt resolutie goed om bijdrage aan VN-klimaatfonds te verdubbelen

Kamer keurt resolutie goed om bijdrage aan VN-klimaatfonds te verdubbelen

De plenaire Kamer heeft vandaag een resolutie goedgekeurd waarin de federale regering wordt gevraagd om de financiële bijdrage aan het VN-klimaatfonds te verdubbelen vanaf 2020, al moet die hele operatie wel budgetneutraal gebeuren. De tekst werd kamerbreed goedgekeurd, mits zestien onthoudingen. Premier Charles Michel kondigde in zijn speech op de VN-klimaattop in september al aan dat hij het parlement zou voorstellen om de Belgische financiële bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering te verdubbelen. Momenteel draagt de federale regering jaarlijks 10 miljoen euro bij aan het VN-fonds, wat neerkomt op 50 miljoen euro tijdens de laatste vijf jaar. Daarbij kwam de afgelopen vijf jaar nog een extra bijdrage van de regio's van ongeveer 35 miljoen.

Vandaag en vrijdag wordt in Parijs vergaderd over de bijdragen aan het VN-klimaatfonds. De federale Kamer boog zich donderdag over de verdubbeling van de federale bijdrage en keurde een resolutie van MR-Kamerlid Michel De Maegd met steun van met steun van CD&V, Groen, Ecolo en PS daaromtrent goed.

De tekst kreeg kamerbrede steun, mits zestien onthoudingen. Wel klonk hier en daar voorbehoud omdat de hele operatie budgetneutraal moet zijn. Bij verschillende fracties werd benadrukt dat het geld niet uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking mag worden gehaald. Amendementen van PVDA, PS, Ecolo-Groen werden afgewezen.

bron: Belga