Kamer keurt noodbegroting voor twee maanden goed, mét extra geld voor de zorg

Kamer keurt noodbegroting voor twee maanden goed, mét extra geld voor de zorg

De plenaire Kamer heeft de noodbegroting goedgekeurd voor de maanden november en december. Die noodbegroting is bijgestuurd met een amendement van de PVDA, dat vorige week is goedgekeurd en een zorgfonds van 67 miljoen euro voorziet. Er is wel nog extra wetgeving nodig om die bijkomende middelen voor de zorg effectief te kunnen uitgeven. Aangezien er nog geen nieuwe regering is die een gewone begroting kan opstellen, werkt de overheid momenteel met voorlopige kredieten. Het parlement moet die noodbegroting om de zoveel maanden opnieuw goedkeuren. De noodbegroting is nodig om belastingen te kunnen innen en bepaalde uitgaven te kunnen doen.

Vorige week stemde de Kamer over de kredieten voor november en december. Met de steun van socialisten, groenen en Vlaams Belang slaagde de PVDA erin om een amendement te laten goedkeuren dat extra geld voorziet voor de zorgsector. Door dat amendement moest de Kamer vandaag uit vakantie terugkeren om de noodbegroting definitief goed te keuren en zo een shutdown te voorkomen.

Kamervoorzitter Patrick Dewael zegt dat hij het nodige zal doen om ervoor te zorgen dat de koning de noodbegroting tijdig ondertekent.

Uiteindelijk stemde enkel N-VA tegen de noodbegroting. Vlaams Belang steunde het PVDA-amendement, maar stemde tegen de gehele noodbegroting - die de voortzetting is van de laatste begroting van de regering-Michel.

Er is dus via het PVDA-amendement 400 miljoen euro extra voorzien voor de zorgsector. Maar dat geld kan niet meteen worden uitgegeven. Minister van Begroting David Clarinval (MR) en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) erkennen de noden in de zorgsector, maar zeggen dat er extra wetgeving nodig is om het fonds in werking te laten treden. De regering wil het parlement wel helpen om die wetgeving zo snel mogelijk uit te werken. Volgende week komen de de bevoegde Kamercommissies daarover al bijeen. Minister De Block wees ook op de vele vacatures in de sector die niet ingevuld raken. Volgens de regering zal er ook sociaal overleg nodig zijn over de precieze besteding van de middelen.

"Wat ik betreur in deze zaak, is dat er niet op voorhand is gepraat", zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. "Wij hebben dit amendement al in juli ingediend en toen is dat verworpen", antwoordde PVDA-voorzitter Peter Mertens.

De PVDA'er zei ook dat de zorgsector niet enkel kampt met een tekort aan verpleegkundigen. Het verplegend personeel vraagt ook een betere verloning. "Ze vragen meer dan 1.725 euro voor een vroege, een late en een nacht zonder twee weken na elkaar verlof te nemen."

bron: Belga