Justitie vindt geen lekenrechters meer

Justitie vindt geen lekenrechters meer

Meer dan zeven op de tien plaatsen die justitie vorig jaar openstelde voor niet-beroepsrechters, zijn niet ingevuld geraakt. Er dook geen enkele kandidaat op voor 124 van de 170 gepubliceerde vacatures voor 'plaatsvervangend rechter'. Dat blijkt uit cijfers van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), schrijft De Tijd vandaag. "In de huidige stand van zaken hebben we de lekenrechters nochtans nodig", waarschuwt Antoon Boyen, de voorzitter van het college van de hoven en rechtbanken. "Over heel België hebben we zo'n 170 beroepsmagistraten te weinig."

Plaatsvervangende rechters zijn vaak advocaten, notarissen of professoren die als rechter inspringen. Ze werken zowel in de vredegerechten, de politierechtbanken, de arbeids- en handelsrechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg als in de hoven van beroep. Ons land telt bijna evenveel lekenrechters (1.532) als beroepsrechters (1.557).

Het systeem met plaatsvervangende rechters is een pak goedkoper voor de staatskas. Justitie spendeerde vorig jaar bijna 299 miljoen euro aan personeelsuitgaven voor de beroepsmagistraten, een luttele 1,8 miljoen euro daarvan ging naar de lekenrechters. Die krijgen doorgaans geen vergoeding. Boyen vermoedt dat steeds minder mensen nog 'gratis' rechter willen zijn.

bron: Belga