Jongeren zien globale toekomst somber in

Jongeren zien globale toekomst somber in

Het zwarte toekomstbeeld blijkt uit een rondvraag van socioloog Mark Elchardus bij 2.000 Vlaamse, Waalse en Brusselse 25- tot 35-jarigen. Op ecologisch, economisch en religieus vlak zijn de bevraagden pessimistisch gestemd. Ze willen de toekomst wel aanpakken, maar hebben geen vertrouwen meer in de politiek. «Belgische jongvolwassenen geloven niet langer in de vooruitgang van de samenleving, maar in de structurele neergang», concludeert Elchardus in De Standaard.

Opwarming aarde

Maar liefst 92,1% vreest dat er op ecologisch vlak meer rampen zullen zijn, door de opwarming van de aarde. Ook economisch gaat het volgens de twintigers en de dertigers de verkeerde kant uit: 84,8% vreest dat het openstellen van de grenzen de eigen werkkrachten bedreigt. In dat verband ziet 90,9 % de pensioenen dalen, terwijl 82,8% de rijken rijker ziet worden en de armen armer.

Terrorisme

De jongvolwassenen vrezen tot slot ook migratie. Zo denkt 78,8% dat een grote groep moslims zich niet zal aanpassen aan de Europese cultuur. «Door de gebrekkige integratie zijn ze bang voor nieuwe godsdienstoorlogen», zegt Elchardus. Volgens 68,8% zal het aantal slachtoffers van terrorisme dan ook toenemen.

Eigen toekomst

Het sombere wereldbeeld van de betrokkenen staat in contrast met hun persoonlijke toekomst. «De huidige generatie van 25- en 35-plussers heeft het sociaaleconomisch minstens even goed als hun ouders. Bovendien zien ze - geheel gewettigd trouwens - hun persoonlijke toekomst erg optimistisch in», besluit Elchardus, die de contrasterende toekomstvisies toeschrijft aan de berichtgeving in de media.