Jong Groen wil vriendschap wettelijk verankeren

Jong Groen wil vriendschap wettelijk verankeren

Vrienden zouden in de nieuwe formule specifieke rechten krijgen. Denk aan een vrije dag voor een huwelijk of begrafenis, goedkoper erven en recht op tijdskrediet voor mantelzorg. De studiedienst van Groen werkt aan een uitgewerkt kader voor het voorstel, meldt Jong Groen. "Steeds meer mensen hebben geen ouders, broers of zussen om mooie momenten mee te vieren of om op terug te vallen in moeilijkere periodes. Gelukkig nemen vriendschapsbanden vaak de plaats in van familiale relaties", aldus de Groen-jongeren.

Erfrechten van broer of zus

Concreet zouden volwassenen hun vriendschapsbanden moeten registreren op het gemeentehuis. 'Wettelijke vriendschap' moet wel wederkerig zijn en elke vijf jaar hernieuwd worden. De vriend of vriendin in kwestie komt dan op het niveau van een bloedverwant in de tweede graad.

De 'wettelijke vriendschap' van Jong Groen biedt een reeks voordelen. Denk aan klein verlet bij huwelijken of begrafenissen, de mogelijkheid tot mantelzorg of tijdskrediet met motief voor zorg of bijstand en verlof bij medische bijstand. Ook de erfrechten worden gelijkgesteld aan die voor broers of zussen, maar gelden wel pas na een periode van drie jaar.

Geen notaris nodig

Om misbruik tegen te gaan, beperken de groenen het aantal 'wettelijke vrienden' tot drie. Erkenning is ook slechts mogelijk tussen twee personen met een wettelijke verblijfsvergunning in België. Dit om discussies over recht op een visum uit te sluiten.

Je vriendschap laten erkennen zou volgens de groene jongeren moeten kunnen zoals het registreren van wettelijk samenwonen, dus zonder tussenkomst van een notaris. Wil je een aangepast contract, bijvoorbeeld zonder de erfrechten, dan kan de notaris alsnog betrokken worden. De vriendschap opzeggen kan elk van beide vrienden afzonderlijk.

Foto Pixabay