Jambon verzekert dat niemand tussen twee systemen woonfiscaliteit zal vallen

Jambon verzekert dat niemand tussen twee systemen woonfiscaliteit zal vallen

De nieuwe Vlaamse regering laat de zogenaamde geïntegreerde woonbonus, die recht geeft op een belastingvermindering gedurende de looptijd van een hypothecaire lening, uitdoven. Kopers van wie de notariële akte na 31 december 2019 verleden wordt, hebben geen recht meer op de woonbonus.

Zij moeten dan wel maar 6% registratierechten betalen (in plaats van 7% nu). Maar omdat voor de vastlegging van de registratierechten niet naar de datum van de authentieke akte, maar naar de datum van de verkoopsovereenkomst gekeken wordt, dreigt een categorie kopers te ontstaan die tussen de twee stelsels valt.

Regionaliseren

Jambon wees erop dat de woonbonus in de praktijk zorgt voor hogere woningprijzen. "Wij zorgen voor lagere prijzen", aldus de Vlaamse minister-president. Dat er wel nog een federale woonbonus voor een tweede woning blijft bestaan, ondersteunt volgens hem het pleidooi van N-VA voor homogene bevoegdheden.

De afschaffing van de woonbonus werd overigens unaniem door de oppositie afgewezen. De verlaging van de registratierechten volstaat niet om het verlies op te vangen, luidde het.