Jambon ontkent dat laagste werkloosheidsuitkeringen zouden worden verhoogd

Jambon ontkent dat laagste werkloosheidsuitkeringen zouden worden verhoogd

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) heeft vandaag in een interview met La Libre Belgique ontkend dat de laagste werkloosheidsuitkeringen zouden worden verhoogd. Minister voor Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) had dat vorige week nog verklaard in een uitzending van RTL-TVi, waar hij zei dat de regering aan de sociale partners gaat voorstellen om de laagste uitkeringen te verhogen door gebruik te maken van de welvaartsenveloppe. Maar volgens Jambon is dat niet zo beslist. "Neen, dat is niet zo beslist", aldus Jambon in de krant. "De werkloosheidsuitkeringen zullen in een eerste periode nadat men zijn werk verliest hoger liggen en dan versneld dalen, dat klopt. Maar aan de minimumuitkeringen wordt niet geraakt: noch naar boven toe, noch naar beneden toe. Want we willen geen nieuwe werkloosheidsval creëren voor langdurig werklozen."

De werkloosheidsval is het fenomeen waarbij het verschil tussen een uitkering en loon te klein is en het dus niet langer interessant is om te gaan werken.

In juli bereikte de federale regering een akkoord over de zogenaamde "jobsdeal", die meer vacatures moet helpen invullen. De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkering maakt deel uit van dat pakket. Maar de vakbonden zijn tegen, want volgens hen stort het mensen sneller in de armoede. Zo bedraagt de forfaitaire uitkering voor een alleenstaande 1.031 euro per maand, wat lager is dan de armoededrempel. Minister Ducarme verklaarde vorige week zich daarvan bewust te zijn, maar wordt nu teruggefloten door Jambon.

Het N-VA-boegbeeld zegt in het interview met La Libre ook dat zijn partij een controlesysteem naar de inkomsten van langdurig werklozen op poten wil zetten. "Wat zijn hun reële inkomsten en over welke middelen beschikken zij? Soms bezitten deze mensen verschillende huizen waarvoor ze huurgelden innen. De OCMW's doen al dit soort controles."

bron: Belga