Jambon en Di Rupo praten over alles, behalve de federale formatie

Jambon en Di Rupo praten over alles, behalve de federale formatie

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) hebben vandaag een gesprek gehad in het Errerahuis in Brussel. De twee ministers-presidenten hebben afgesproken om op een aantal vlakken, zoals bijvoorbeeld de brexit, aan hetzelfde zeel te trekken tegenover de federale regering en om de regionale samenwerking op het vlak van tewerkstelling te versterken. De federale formatie is niet aan bod gekomen, zo zeiden Jambon en Di Rupo na afloop. De ontmoeting tussen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) was duidelijk een gesprek tussen twee regeringsleiders en niet zozeer een ontmoeting tussen twee kopstukken van de twee grootste politieke partijen. Twee partijen die elkaar proberen te vinden in het vormen van een nieuwe federale regering.

"We hebben als ministers-presidenten een verantwoordelijkheid voor onze regio en voor de bevolking van die regio", zei Di Rupo na afloop van het gesprek. Jambon trad hem bij en zei dat het een "aangenaam gesprek" was. Zo aangenaam dat het de bedoeling is om de ontmoeting elk half jaar te herhalen.

Waarover hebben Jambon en Di Rupo het dan gehad? Onder meer over de brexit. Omwille van de mogelijke impact op de Waalse en Vlaamse bedrijven willen beide regio's een scenario zonder ordelijke deal met het Verenigd Koninkrijk absoluut vermijden. "We dringen er bij de federale regering op aan dat ze die stem van Vlaanderen en Wallonië laten horen", aldus Di Rupo. "We vragen ook dat Europa met tegemoetkomingen komt voor de regio's die het meest getroffen zijn", vulde Jambon aan.

De twee regio's plannen ook een versterkt tewerkstellingspact. Er bestaat wel al een samenwerking tussen de twee regionale tewerkstellingsdiensten (VDAB en Forem), maar met de grote nood aan arbeidskrachten in Vlaanderen en de hoge werkloosheidscijfers in Wallonië is het de bedoeling om die samenwerking te versterken.

Er zijn natuurlijk ook verschilpunten tussen beide deelstaten. Zo wil Vlaanderen graag 5G uitrollen, terwijl men in Wallonië eerst de resultaten van een studie over de mogelijke gezondheidsimpact afwacht. En over het klimaat en de klimaatambities bleef het woensdag bij een uitwisseling van beide standpunten.

Over de federale formatie is niet gesproken, zeiden Di Rupo en Jambon in koor. "Ik ben niet langer de PS-voorzitter en meneer Jambon heeft niet de ambitie om N-VA-voorzitter te worden, denk ik. Het is Magnette die voor de PS de federale gesprekken leidt", zei Di Rupo. "De regeringsformatie op het federale niveau is al complex genoeg zonder dat wij daar vanuit onze bevoegdheid komen tussenfietsen", vulde Jambon aan.

bron: Belga