Inrichters levensbeschouwelijke vakken vragen behoud twee lestijden per week

Inrichters levensbeschouwelijke vakken vragen behoud twee lestijden per week

De Erkende Instanties en Vereniging Levensbeschouwelijke Vakken (LBV) vragen met het oog op de verkiezingen van 26 mei het behoud van het levensbeschouwelijk onderwijs op basis van minimaal twee lestijden per week, en dit zowel in het basis- als het secundair onderwijs. "Onze samenleving wordt al eeuwen gedragen door verschillende levensbeschouwingen", stelt LBV inhaar memorandum dat ze vandaag publiek maakt. "De scheiding van Kerk en Staat heeft nooit de bedoeling gehad levensbeschouwing uit de publieke ruimte te bannen, maar wel om de vrije meningsuiting te garanderen. Het is dan ook niet vreemd dat in onze grondwet een juridisch kader is uitgewerkt voor het inrichten van de levensbeschouwelijke vakken gebaseerd op de vrije keuze van de ouders uit één van de vakken ingericht door de erkende levensbeschouwingen."

De zeven Erkende Instanties en Vereniging garanderen de kwaliteit van het levensbeschouwelijk onderwijs door regelmatige actualisering van de leerplannen en de ondersteuning door de inspecteurs-adviseurs. "In deze superdiverse samenleving leveren zij zo een onvervangbare bijdrage aan de ontwikkeling van een actief pluralistisch Vlaanderen", besluit het memorandum van LBV.

In het Vlaamse basisonderwijs en middelbaar onderwijs samen volgen 699.757 leerlingen rooms-katholieke godsdienst, 114.916 leerlingen niet-confessionele zedenleer, 66.237 leerlingen islamitische godsdienst, 7.339 protestants-evangelische godsdienst, 2.111 Israëlitische godsdienst, 2.012 orthodoxe godsdienst en 42 leerlingen tot slot volgen anglicaanse godsdienst.

bron: Belga