Inning van misdaadgeld loopt mank

Inning van misdaadgeld loopt mank

Ondanks een actieplan van de regering maakt de overheid een zootje van het innen van boetes en andere vermogensstraffen bij veroordeelde criminelen. Kristine De Beule, een hoge magistrate van het Gentse parket-generaal, trekt aan de alarmbel. Dat bericht De Tijd vandaag. "Het staat vast dat ook vandaag de overheid nog aanzienlijke bedragen misloopt door een gebrekkige inning van de vermogensstraffen", schrijft de magistrate in het Tijdschrift voor Strafrecht. "Zo voeren de ontvangers van Financiën soms foutieve op te eisen bedragen in, of vergeten ze de op te leggen geldboete te vermenigvuldigen met het aantal werknemers. Of wordt een uitstel van een veroordeling voor het geheel ingevoerd, terwijl dat slechts voor de helft mag." De Beule stelt voorts vast dat een beslag op vastgoed niet snel wordt uitgevoerd als daar bijvoorbeeld een hypotheek op rust.

Het strafuitvoeringsonderzoek, dat nu al vijf jaar bestaat, is evenmin een wondermiddel "en zeker geen evidentie", besluit De Beule. "Het vraagt telkens hard en inventief werk van het openbaar ministerie en de politiediensten om vaak uitstekend verborgen vermogens aan het licht te brengen, zonder dat de personeelsmiddelen daarvoor zijn verhoogd. Geeft men op die manier geen vrijgeleide aan de veroordeelde crimineel? (...) Hoog tijd dus voor actie", klinkt het.

Een multidisciplinair, centraal orgaan dat zich alleen met de invordering bezighoudt, kan onder andere soelaas bieden.

bron: Belga