Individueel nazorgplan voor elke 16-jarige in de jeugdhulp

Voor elke 16-jarige in de jeugdhulp zou er een individueel nazorgplan moeten worden opgemaakt. Dat plan, opgesteld in nauw overleg met de jongere zelf, moet onder meer gaan over de toekomstige huisvesting, arbeidsmogelijkheden en het sociaal netwerk van de jongvolwassene. Op die manier zijn jongeren beter uitgerust bij hun eigen zoektocht naar een onafhankelijk volwassen bestaan. Dat is één van de aanbevelingen op een Europees evenement van het Vlaams agentschap Jongerenwelzijn. Europees Commissaris Marianne Thyssen, bevoegd voor Sociaal beleid en Werk, steunt het initiatief en neemt vanuit Europa maatregelen om kwetsbare jongeren beter te ondersteunen. Jongeren uit de jeugdhulp hebben later een grotere kans op thuisloosheid en werkloosheid. Onderzoek toont ook aan dat een derde tot bijna de helft van de thuislozen in Vlaanderen ooit in een voorziening in de jeugdhulp heeft verbleven. Op hun 18de dreigt voor veel jongeren uit de jeugdhulp een grote kloof. Ze vallen vaak terug van veel begeleiding naar praktisch niets.

Op het Europese evenement "Accelerate to Independence: 'After Care Guarentee in Youth Care via Personal Budget'" wil Jongerenwelzijn samen met hulpverleners en beleidsmakers aanbevelingen formuleren over een goed nazorgbeleid. Zo zou er voor elke jongere uit de jeugdhulp een individueel plan moeten komen om hem te ondersteunen in zijn zoektocht naar een onafhankelijk volwassen bestaan.

In dat plan zou dan onder meer kunnen staan voor welke opleiding of job de jongere wil gaan, wat zijn plannen zijn rond huisvesting, welke begeleiding/zorg hij verder nog nodig heeft. Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van het agentschap Jongerenwelzijn, verwijst naar Ierland als goed voorbeeld. "Daar is recent een wet gestemd waarbij er ook na de meerderjarigheid toegang is tot specifieke nazorg".

Europees Commissaris Marianne Thyssen noemt dat in een gesprek met Belga en VRT "een goeie aanpak". Het sluit ook aan bij het belang dat Thyssen hecht aan een "preventieve aanpak", met name via kinderopvang en onderwijs.

Ze wijst ook op de instrumenten die Europa inzet voor kwetsbare jongeren. Zo moet bijvoorbeeld 20 procent van de middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) gaan naar "sociale inclusie". "Verschillende landen zitten daar boven", aldus Thyssen. Bedoeling is ook dat er bij de evaluatie van de Jongerengarantie, de strategie tegen de jeugdwerkloosheid, meer aandacht gaat naar die kwetsbare groepen.

bron: Belga