Iedereen online tijdens de Digitale Week

Iedereen online tijdens  de Digitale Week

Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld) trapt morgen officieel de Digitale Week af tijdens een startevenement. Het doel is zoveel mogelijk mensen bij onze kennismaatschappij te betrekken.

De Digitale Week is een tien dagen durende campagne van LINC vzw die loopt van 20 tot 30 april. De meer dan 1.000 activiteiten over heel Vlaanderen zijn toegankelijk voor iedereen, maar het uiteindelijke doel is de digitale kloof te dichten en iedereen gelijke toegang te geven tot digitale toepassingen. Je leert bijvoorbeeld je budget beter te beheren met Excell, zelf een brochure maken met Word of met een smartphone werken. Onder andere senioren en werkzoekenden vinden vlot de weg naar de workshops die tijdens de Digitale Week georganiseerd worden.

«We spreken eigenlijk niet meer over een ‘digitale kloof'», legt Rob Declerck van LINC vzw uit. «Er is niet één kloof, het is een complexe problematiek. Bij sommige mensen is het probleem de toegang tot digitale technologie, terwijl anderen worstelen met het gebruik ervan. Sommigen kunnen dan weer wel met een computer werken, maar niet met facebook, terwijl bij andere mensen vooral het werken met een smartphone een uitdaging is.»

Knoppenkennis

«Bij ouderen focussen we vooral op ‘knoppenkennis'», legt Declerck uit. «We leren hen hoe de technologie werkt, waarvoor de knoppen dienen. Bij jongere mensen focussen we op mediawijsheid. We leren hen veilig surfen en op een gezonde manier omgaan met privacy, met name op sociale media. Zo bestaat er momenteel een rage op Snapchat waarbij jongeren intieme foto's delen met een groot publiek. Ze vergeten daarbij dat die foto's wel door Snapchat bewaard worden. Er wordt niet nagedacht over de vraag waar die foto's binnen tien jaar zullen staan.»

De activiteiten van de Digitale Week worden georganiseerd door diverse organisaties: OCMW's, bibliotheken, scholen, gemeentes, armoedeorganisaties... (jm)

www.digitaleweek.be