Hoge concentraties fijn stof gemeten Hoge concentraties fijn stof gemeten

Hoge concentraties fijn stof gemeten Hoge concentraties fijn stof gemeten

Vandaag worden hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. De 24-uur gemiddelde PM10 concentraties bedroegen om 9.00 uur 54 microgram per kubieke meter lucht in Vlaanderen, 39 µg/m³ in Brussel en 33 µg/m³ in Wallonië. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten hanteren voor het informeren van de bevolking. In de meetpunten Zelzate en Roeselare bedraagt het glijdend 24-uur gemiddelde om 10 uur 73 µg/m³. Nog achttien andere meetpunten in Vlaanderen kleuren geel, want boven 50 µg/m³, geeft de website aan. Omdat verwacht wordt dat de PM10 concentraties in Vlaanderen nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, wordt de bevolking geïnformeerd.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling die door de lage windsnelheden in de onderste luchtlagen slecht verdund wordt. Vandaag en de volgende dagen blijven de meteorologische omstandigheden ongunstig voor de verdunning van fijn stof: continentale luchtstromingen met weinig wind en bijkomend een temperatuursinversie vandaag en de volgende dagen. Op basis van de laatste voorspellingen blijft de luchtkwaliteit ook vrijdag en in het weekend ondermaats, aldus IRCEL.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht. Vandaag worden hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. De 24-uur gemiddelde PM10 concentraties bedroegen om 9.00 uur 54 microgram per kubieke meter lucht in Vlaanderen, 39 µg/m³ in Brussel en 33 µg/m³ in Wallonië. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten hanteren voor het informeren van de bevolking. In de meetpunten Zelzate en Roeselare bedraagt het glijdend 24-uur gemiddelde om 10 uur 73 µg/m³. Nog achttien andere meetpunten in Vlaanderen kleuren geel, want boven 50 µg/m³, geeft de website aan. Omdat verwacht wordt dat de PM10 concentraties in Vlaanderen nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, wordt de bevolking geïnformeerd.

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de luchtvervuiling die door de lage windsnelheden in de onderste luchtlagen slecht verdund wordt. Vandaag en de volgende dagen blijven de meteorologische omstandigheden ongunstig voor de verdunning van fijn stof: continentale luchtstromingen met weinig wind en bijkomend een temperatuursinversie vandaag en de volgende dagen. Op basis van de laatste voorspellingen blijft de luchtkwaliteit ook vrijdag en in het weekend ondermaats, aldus IRCEL.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

bron: Belga