Hoe rijker je bent, hoe beter je slaapt

Net geen twee derde van de mensen in de VS die onder de federale armoedegrens behoren, slapen meer dan 6 uur per dag. Bij de mensen die minstens vier keer het armoedeniveau verdienen is dat 10% meer. Daar slaapt gemiddeld drie-kwart van de gezinnen meer dan 6 uur per nacht.

Het CDC (de Amerikaanse tegenhanger van onze FOD Volksgezondheid) trekt aan de alarmbel, want slaaptekort is een epidemie en een gevaar voor de algemene volksgezondheid. Mensen met een slaaptekort zijn ook gevoeliger voor een hoge bloeddruk, diabetes, depressie en obesitas, maar ook kanker, en een verlaagde levenskwaliteit en productiviteit. Jaarlijks gebeuren er in de VS ook 80,000 verkeersongevallen die te wijten zijn aan oververmoeidheid, 1,000 daarvan zijn dodelijk.

De gegevens van het CDC laten ook nog eens blijken hoe vooral de armere klasse hierdoor getroffen wordt. Door de rijkere klasse wordt vaak aangenomen dat 'de armen het gemakkelijk hebben', maar de cijfers tonen net het omgekeerde aan.

Een verklaring waarom mensen met een lager inkomen minder slapen? Veel mensen hebben verschillende jobs om de eindjes aan elkaar te knopen. Meestal worden de uren slaap ingeruild voor werkuren.