Hoe als school omgaan met klimaatbetogingen?

Hoe als school omgaan met klimaatbetogingen?

Hoe moet je als school omgaan met leerlingen en/of leerkrachten die mee gaan betogen voor een ambitieus en doeltreffend klimaatbeleid in ons land? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijdt er in een extra nieuwsbrief vandaag aandacht aan en geeft raad bij de verschillende standpunten die schoolbesturen kunnen huldigen. "Spijbelen kan niet, maar vanuit je pedagogisch project kun je als school begrip opbrengen voor het feit dat leerlingen voor het klimaat opkomen", steekt de nieuwsbrief van wal. "In onze leerplannen heeft duurzaamheid een belangrijke plaats. Het feit dat leerlingen zich engageren voor het klimaat is positief."

"Wie het spijbelen als een 'problematische afwezigheid' beschouwt, kan samen met de leerlingen bekijken welke acties voor het klimaat meer aangewezen zijn dan spijbelen, en de leerlingen of de leerlingenraad mee verantwoordelijkheid geven. Problematische afwezigheden dienen opgevolgd te worden. Voor spijbelende leerlingen moeten de consequenties in elk geval vooraf duidelijk zijn, zoals voor evaluaties", luidt de eerste raadgeving.

"Wie het spijbelen als een 'afwezigheid om persoonlijke redenen' beschouwt, kan daaraan voorwaarden koppelen, zoals een eenmalige toestemming van de school, een individuele motivering van de leerling, het zelfstandig bijwerken van de gemiste leerstof en/of gemiste evaluaties inhalen. Voor minderjarige leerlingen moeten de ouders in elk geval vooraf hun schriftelijk akkoord geven. Voor het aanwezigheidsregister moet er een verantwoordingsstuk zijn. De motivering van een leerling om deel te nemen aan de actie, kan bijvoorbeeld zo'n stuk zijn."

"Wie het spijbelen als 'een schoolactiviteit' beschouwt, moet de deelnemende leerlingen goed begeleiden. Voor de andere leerlingen wordt op school een zinvol vervangend programma voorzien dat aansluit bij dezelfde doelstellingen."

Wat de aansprakelijkheid betreft, stelt de brief dat de school aan de ouders moet laten weten dat de school niet aansprakelijk is voor leerlingen die een hele of een deel van de lesdag spijbelen of van wie de afwezigheid is gewettigd als afwezigheid om persoonlijke redenen. "Volg leerlingen die niet opdagen op school op zoals je dat altijd zou doen", luidt hier het advies. "En zorg ervoor dat leerlingen tijdens de schooldag niet zomaar de school kunnen verlaten. Personeelsleden die op de betoging aanwezig zouden zijn, worden niet beschouwd als toezichter. Wanneer de school de acties als 'een schoolactiviteit' beschouwt, dan vallen de leerlingen wel onder de verantwoordelijkheid van de school. Personeelsleden die meegaan, doen dat in opdracht van de school en worden geacht toezicht te houden."

"Personeelsleden die mee gaan betogen op een dag waarop ze een opdracht hebben op school, hebben steeds de toestemming nodig van de directeur", besluit de nieuwsbrief. "Ze moeten een dienstonderbreking nemen. Die dienstonderbreking is een dag verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties (VVP of AVP), naar keuze van het personeelslid. Als de afwezigheid niet wordt gewettigd, kan dat aanleiding geven tot een sanctie en wordt de leraar als onwettig afwezig doorgegeven aan het werkstation. Voor die 'spijbeldag' krijgt hij of zij dan geen salaris."

bron: Belga