Het telegram gaat nog voor 2018 in België met pensioen

Het telegram gaat nog voor 2018 in België met pensioen

Een telegram ontvangen lijkt iets uit een ver vervlogen tijd, waarin de dieren nog spraken en Jeroen Meus nog in een medium paste. Maar vergis je niet, tot op de dag van vandaag kiezen mensen ervoor om een boodschap over te brengen via een telegram, in plaats van fax, e-mail, sms, WhatsApp of postduif, om maar een paar handigere alternatieven op te noemen. Zo werden er de eerste 11 maanden van dit jaar nog 8.000 telegrammen verstuurd. Al is op 29 december ook dat voorbij.

Prijs was minstens 16,25 euro

Proximus heeft beslist om een einde te maken aan zijn telegramdienst. Nu kan je je boodschap nog telefonisch of via e-mail doorgeven aan de telecomoperator. Die zet de tekst dan op papier en laat die door een koerier afleveren. Een telegram kost je minimaal 16,25 euro.

De laatste jaren werd de dienst hoofdzakelijk gebruikt door een tiental vaste klanten. Vaak ging het om een geboorte, huwelijk of overlijden, maar ook heel wat bedrijven verstuurden nog telegrammen. Voor advocaten en gerechtsdeurwaarders was het een interessante vorm van communicatie omdat het geldt als het begin van een juridisch bewijs.

Technologie raast voorbij

Toch was het geen verrassing dat het telegram de communicatiestrijd de laatste decennia kansloos verloor. Door toedoen van talloze technologische innovaties werd het vervangen door snellere en goedkopere communicatiemiddelen: eerst kwam de fax, daarna de e-mail, de sms en de laatste jaren instant messaging, zoals berichten via WhatsApp.

In de jaren 80 schommelde het aantal verstuurde en ontvangen telegrammen in België nog rond de 1.500.000 per jaar. Dat was vooral te danken aan Italië, waar de dienst nog heel populair was. Daarna nam dat cijfer jaar na jaar af. Begin jaren 90 bedroeg het aantal verzendingen en ontvangsten op jaarbasis nog 500.000. Een decennium later was dat al gezakt naar 150.000 en nog eens tien jaar verder stond het cijfer op 50.000.

Het eerste Belgische telegram werd verstuurd via een optische telegraaf in mei 1803. Daarbij werden seinpalen gebruikt, die met beweegbare armen een boodschap doorgaven aan de volgende seinpost. Het eerste elektrische telegram werd verstuurd in 1846. Daarvoor werd een kabel gelegd langs de spoorlijn die Antwerpen met Brussel verbond.