Het Roze Huis en filmhuis Klappei krijgen geen Antwerpse cultuursubsidies meer

Het Roze Huis en filmhuis Klappei krijgen geen Antwerpse cultuursubsidies meer

Holebikoepel Het Roze Huis krijgt de komende jaren geen ondersteuning meer vanuit het Antwerpse stedelijke cultuurbeleid. Dat blijkt uit de door het schepencollege goedgekeurde cultuurbudgetten in de meerjarenplanning 2020-2025. Ook filmhuis Klappei en een uitwisselingsproject van de Karel De Grote Hogeschool krijgen geen centen meer als de gemeenteraad de meerjarenplanning maandag goedkeurt. De stad voorziet wel budgetten voor een nieuw jeugdfilmfestival en een tweejaarlijks fotofestival. Het stedelijk festival Wintervuur stopt. De stad Antwerpen voorziet 214 miljoen euro aan exploitatie- en 110 miljoen euro aan investeringsuitgaven voor cultuur. Voor exploitatie is dat een stijging met ruim vijf miljoen, de investeringen gaan er met meer dan 55 miljoen euro op vooruit.

De grootste sommen zijn op dat laatste vlak bestemd voor het geplande Rubens Experience Center (17 miljoen euro), een maritiem belevingscentrum op de Droogdokkensite (7 miljoen) en de opwaardering van het Museum Mayer van den Bergh (3,5 miljoen).

Inzake toelagen aan culturele partners wil de stad volgens cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) niet besparen op de gevestigde waarden en grote instellingen, al worden hun toelagen niet geïndexeerd. Voor de kleine en middelgrote spelers is het verhaal genuanceerd. "We kunnen niet iedere instelling, ieder festival of elk evenement ondersteunen", zegt Ait Daoud. "We kiezen er dan ook bewust voor om de kaasschaafmethode niet toe te passen. Dat wil zeggen dat we sommige organisaties niet meer ondersteunen, maar de organisaties of projecten die we wel meenemen, geven we voldoende middelen om kwaliteitsvol te werken."

Het Roze Huis zou wel nog in aanmerking komen voor (een aanvraag voor) projectsubsidies. Ook de exploitatietoelage voor het MUHKA verdwijnt trouwens, maar de stad vervangt die door een kunstaankoopregeling waarbij de stad moderne kunst aankoopt en in langdurige bruikleen geeft aan musea.

bron: Belga