"Het is hoog tijd om ons verkeer te vergroenen"

"Het is hoog tijd om ons verkeer te vergroenen"

Na een stijging van 2,9% in 2015 is de uitstoot van broeikasgassen in België ook in 2016 toegenomen. Het gaat om een totaal van 118,194 miljoen ton aan CO2-equivalent: 0,7% meer dan in 2015, meldt Le Soir. Het gaat om voorlopige cijfers, die werden overgemaakt aan de Europese Commissie. De definitieve berekeningen worden pas in 2018 verwacht. Het is al het tweede jaar op rij dat er een stijging is, dus dat is alleszins een onrustwekkende trend.

Met een vermindering van 18,5% tegenover 2005 respecteert ons land nog altijd zijn engagement tegenover Europa om de emissie met 15% te verminderen tegen 2020. Maar tegen 2030 moeten we de uitstoot met 35% laten dalen en dat lijkt op basis van de cijfers al een pak moeilijker.

Toenemend wegtransport

De gegevens dat het in 2016 kouder was dan een jaar voordien - waardoor de huishoudens meer stookten - en dat er een hogere staalproductie was als gevolg van een nieuwe hoogoven in Gent, hebben impact gehad. Maar de belangrijkste oorzaak is het toenemende wegtransport.

Slimme kilometerheffing

Het is dus dringend tijd dat er daar iets verandert, stelt het BBL. “De cijfers tonen dat het belangrijk is het verkeer te vergroenen”, zegt Jonathan Lambregs van de organisatie. “Dat doet de overheid best door voldoende laadpalen voor elektrische wagens te voorzien en een slimme kilometerheffing in te voeren. Zo'n heffing moedigt ons allen aan te kiezen voor het goedkoopste en duurzaamste vervoermiddel.”