Het gelukkigste moment van een reis is... de planning vooraf

Het gelukkigste moment van een reis is... de planning vooraf

Lees je dit artikel op reis, dan moeten we je waarschuwen. Het beste moment van de vakantie ligt al achter je. Dat waren de talloze uren die je gespendeerd hebt toen je de route en de overnachtingen voor je reis vastlegde, stellen onderzoekers van de universiteiten van Rotterdam, Breda en Amsterdam in een studie die gepubliceerd werd in Applied Research in Quality of Life.

Je bent minder gelukkig na de reis

De onderzoekers vergeleken het gevoel dat hun proefpersonen ervaarden voor, tijdens en na hun vakantie. Een eerste opvallende waarneming was dat iedereen aangaf vooraf een high te ervaren. Daarna bleek dat dat gevoel enkel terugkwam als de vakantie als 'relaxerend' ervaren werd. Was het een 'neutrale' of 'stresserend' trip, dat haalde het geluksgevoel nooit meer hetzelfde niveau.

"De praktische les die mensen hieruit kunnen trekken is dat je vooral gelukkig wordt van het vooruitzicht op een reis", verklaarde hoofdonderzoekers Jeroen Nawijn aan The New York Times. Niet verrassend dus dat 69% van de Amerikanen zijn vakantie plant tijdens de werkuren, blijkt uit een rondvraag van Travel Secrets.